Na stredajšom public hearingu, ktorý sa uskutoční v Európskom parlamente v Bruseli, vystúpia zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov. Slováci, ktorí na Slovensku zorganizovali najväčšie protesty farmárov,  budú hovoriť o tom, ako musia zápasiť o svoju vlastnú pôdu. Zároveň popíšu legislatívne problémy brániace menším farmárom zo Slovenska hospodáriť na pôde tak, ako je to umožnené ich kolegom v západnej Európe.

Okrem poslancov Európskeho parlamentu sa na vypočutí zúčastnia aj zástupcovia OLAF -Európskeho úradu pre boj proti podvodom, ktorí vyšetrujú prípady zneužitia dotácií EÚ určených pre slovenské poľnohospodárstvo. Prítomní budú aj europoslanci, ktorí na Slovensku realizovali za tým istým účelom ako OLAF, poslanecký prieskum.Problematiku farmárov uvedie Patrik Magdoško. Predstaví poslanie vytvorenej platformy Iniciatíva poľnohospodárov a uvedie hlavné dôvody, pre ktoré sa slovenskí poľnohospodári rozhodli vystúpiť v Bruseli. Bude tiež komentovať videoprezentáciu jednotlivých prípadov farmárov.

Marián Mičko, farmár z východného Slovenska, popíše, ako sa nevie dostať k svojmu majetku. Poukáže na nečinnosť polície a orgánov činných v trestnom konaní, ktorá výraznou mierou prispieva k tomu, že sa nevie dovolať spravodlivosti.

O tom, ako ani vyhraté súdne spory a exekučné rozhodnutia na Slovensku nestačia na to, aby sa podnikateľ domohol svojich práv, porozpráva František Oravec, farmár z východného Slovenska.

Reprezentant Občianskej iniciatívy Slovenska Daniel Tiža vysvetlí slovenské legislatívne problémy, ktoré negatívne ovplyvňujú situáciu v poľnohospodárstve. Predovšetkým poukáže na protiústavnosť ustanovení jednotlivých paragrafov Zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Po stretnuti s pani ministerkou Matečnou, sme dospeli k záveru, že nimi určenou cestou sa poberať nechceme. Jej odkaz pre farmárov bol – beriete dotácie, tak si plaťte pravnikov! Náš odkaz je – chceme aby ste nám vrátili našu zem! Nechceme investovať finančné prostriedky z dotácií do platenia právnikov. Chceme ich investovať do toho, načo sú určené – do pôdy! A preto sme sa opäť rozhodli vyraziť do ulíc. V piatok sa uskutočnil najväčší traktorový protest, na ktorý vyrazilo 550 poľnohospodárskych strojov a množstvo osobných automobilov, ktoré sa rovnako zapojili do protestu a tým vyjadrili svoju podporu a spolupatričnosť. Stroje prechádzali 15 trasami, ktoré boli strategicky určené tak, aby protest zasiahol celé Slovensko. V neposlednom rade sa chceme všetkým občanom SR ospravedlniť za obmedzenia, ktoré sme týmto celoslovenským protestom spôsobili. Verte, že aj my by sme boli radšej s poľnohospodárskou technikou na poliach, tam, kde patria. Nie na cestách. Žiaľ, tento štát nás núti v čase, kedy potrebujeme siať a tvrdo pracovať, nechať všetko tak a v uliciach bojovať za to, čo milujeme, za to, čo nás živí a za to, čo tu po nás ostane – ZA NAŠU ZEM!

Posted by Občianska iniciatíva Zemplína on 7. máj 2018

 

zdroj: oiz