História tohto behu začína v roku 1970 , keď skupina bežeckých nadšencov usporiadala 1.ročník a tento pretek sa v meste koná nepretržite každý rok už 49 rokov.
Veľkou zaujímavosťou je kronika behu , v ktorej nájdeme okrem fotiek , propozícií  či plagátov aj výsledky jednotlivých ročníkov všetkých kategórií.

18. november 2018 pred budovou Mestského úradu v Strážskom

Prezentácia je v deň preteku od 11.30 – 13.30 hod. na mestskom úrade v Strážskom.
Šatne: na mestskom úrade v Strážskom
Predpis: preteká sa podľa týchto propozícií. Pretek je zaradený do OBL Michalovce a Sobrance pre rok 2018 a Slovenskej bežeckej ligy 2018
Štartovné: muži a ženy 7 € – zaplatia pri prezentácií, pri ktorej obdržia štartovné číslo, účastnícku vlajku , po dobehu teplý čaj a po vyhlásení výsledkov večeru.

Časový rozpis 49.ročníka Behu Oslobodenia mesta STRÁŽSKE:
od 11:30 –   prezentácia pretekárov  –  MsÚ Strážske
12:15 hod. – kladenie vencov, otvorenie, príhovor, organizačné pokyny

12:30 hod. – D1 – predškolský vek dievčatá 50 m
12:35 hod. – CH1 – predškolský vek chlapci 50 m
12:40 hod. – D2 – dievčatá (2012-2011) 150 m
12:45 hod. – CH2 – chlapci (2012-2011) 150 m
12:50 hod. – D3 – dievčatá (2010-2009) 300 m
12:55 hod. – CH3 – chlapci (2010-2009) 300 m
13:00 hod. – D4 – dievčatá (2008-2007) 400 m
13:05 hod. – CH4 – chlapci (2008-2007) 400 m
13:10 hod. – D5 – dievčatá (2006-2005) 500 m
13:18 hod. – CH5 – chlapci (2006-2005) 500 m
13:25 hod. – D6 – dievčatá (2004-2003) 1000 m
13:33 hod. – CH6 – chlapci (2004-2003) 1000 m
13:40 hod. – D7 – dievčatá (2002-2001) 1320 m
13:47 hod. –  CH7 – chlapci (2002-2001) 1320 m
14:00 hod. – muži A,B,C,D,E a ženy F,G,H 6400 m

13:00 – 14:30 hod. – priebežné vyhlasovanie výsledkov žiackych kategórií
15:15 hod. – vyhlásenie výsledkov kategórií dospelých
15:40 hod. – tombola
16:00 hod. – spoločná večera pre pretekárov
16:30 hod. – ukončenie Behu oslobodenia mesta Strážske

zdroj:strazske.sk