Mesto Strážske ponúka na prenájom nebytové priestory v OD Laborec, miestnosť č. 5 o výmere 39 m². OD Laborec je dvojpodlažná budova umiestnená v centrálnej časti mesta na Námestí A. Dubčeka č. 269. Budova má dva vchody a je prístupná verejnosti. Miestnosť je na poschodí. Minimálna cena nájmu je v centrálnej mestskej zóne 10 Eur/m²/rok, mimo energií. Do nájmu budú započítané ceny za energie. Sociálne zariadenie je spoločné pre všetkých nájomcov OD. Spoločné priestory a chodby sú pravidelne upratované.
V prípade záujmu ku miestnosti č. 5 sa dá prenajať aj miestnosť č. 6 o výmere 14 m². Tieto dve miestnosti sú spojené dverami na bočných stranách miestností, ale obe majú aj vchod z centrálnej chodby. Miestnosť č. 6 v prípade záujmu vieme prenajať ako sklad prípadne miestnosť s účelom nenáročným na energie, nie je tam voda, kúrenie a nachádza sa tam výťahová šachta.

 

Nebytové priestory v dvojúčelovom zariadení CO krytu. CO kryt je budova na ulici Mierovej v centrálnej časti mesta, do nebytových priestoroch sa vchádza schodmi. Minimálna cena nájmu je 8,50/m²/rok, mimo energií. Ide o prenájom súboru miestností o výmere 108,85 m². Ponúkaný nebytový priestor zahŕňa sociálne zariadenie.

 

Nebytové priestory v budove U2. Budova U2 je dvojpodlažná budova na ulici Obchodnej. Ide o dva samostatné nebytové priestory na poschodí – miestnosť č. 7 o výmere 10 m² a miestnosť č. 8 o výmere 20 m². Budova U2 má spoločný vchod a nie je bežne prístupná verejnosti, vchod sa uzamyká. Sociálne zariadenie je spoločné pre všetkých nájomcov. Priestory sú pôvodnom stave. Minimálna cena nájmu je 10Eur/m²/rok, mimo energií.

 

 

Nebytové priestory v budove kultúrno spoločenského objektu na ulici Družstevnej v centrálnej časti mesta. Objekt má samostatný vchod, ku ktorému vedú schody. Ide o súbor miestností o výmere 394 m², ktorého centrum tvorí veľká kaviareň o výmere 370 m². Súčasťou sú sociálne zariadenia. Minimálna cena nájmu je v centrálnej mestskej zóne 10 Eur/m²/rok, mimo energií.

Viac informácii nájdete na strazke.sk